Matty

πŸ’œπŸ’šπŸ’™ UIT MIJN HART GEGREPEN πŸ§‘πŸ’›β€οΈ

Ik ken lieve en bewuste vrouwen die ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten. Die vanuit bezorgdheid en liefde voor hun kinderen, ouders en anderen niet klaarstaan voor de C- vaccinatie.

Ik ken ook lieve en bewuste vrouwen die ervoor kiezen om hun kinderen wel in te laten enten. Die vanuit bezorgdheid en liefde voor hun kinderen, ouders en anderen wel klaarstaan voor de C- vaccinatie.

Ik begrijp hen allemaal 🌸

Ik zie demonstranten met mondkapje rellen schoppen omdat zij zich niet begrepen en gehoord voelen.
En ik zie demonstranten zonder mondkapje vredelievend en rustig demonstreren omdat zij gehoord en gezien willen worden.

Ik zie en hoor hen allemaal ☘️

We zitten met zijn allen in een transformerende overgangs-periode.
We zijn van een Vissen-tijdperk naar een Watermans-tijdperk aan het gaan.
Een tijdperk waar we juist elkaars anders-zijn gaan waarderen en een ieder haar/eigen talenten durft neer te gaan zetten.

Dat betekent:
* van hoofd naar hart
* van ik naar wij
* van de aarde leeghalen naar goed voor de aarde te zorgen
* van macht en leiderschap naar eenheid en holisme
* van YANG (doe en actie-gerichtheid) naar YIN (zijn en verbinden)

We willen eigenlijk allemaal hetzelfde; vrijheid en liefde ervaren!

Laten we het β€œwij”en β€œzij” loslaten en authentiek durven zijn met al onze kwetsbaarheden en ons weer met elkaar verbinden.

Op Green Valley Portugal is iedereen welkom πŸ€
Colin en ik werken vanuit ons hart en gebruiken de YIN-energie om een veilige, fijne sfeer te creΓ«ren zodat een ieder zich kan ontspannen op β€œons hemel op aarde” plekje.

In Liefde, Matty